Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Nyheder

Lodsejermøde på Mølkjær Kro den 1. december 2014

Smart Natura mødtes med 10 lodsejere fra Egtved og Grejs og formand Nis Kristian Hjort fra Vejle-Fredericia Landboforening for at diskutere samarbejde i de 2 Natura 2000 områder.

19. Dec 2014

Natura 2000-netværket i Europa

I hjertet af begge Natur Direktiver ligger skabelsen af et Europa-dækkende netværk af naturfredede områder - kaldet Natura 2000-netværket.

20. Nov 2014

Besøg fra Rivers Trusts i England

Den 29. oktober 2014 havde Smart Natura besøg af en gruppe biologer, embedsmænd og frivillige fra forskellige Rivers Trusts i England. Mange af disse rådgivere arbejder både i og udenfor Natura 2000...

31. Oct 2014

Markvandring i Egtved Ådal

Det er altid bedst at se lodsejernes udfordringer ved selvsyn. Det er er derfor vigtigt, at lodsejere, landbrugsrådgivere og kommunale rådgivere mødes på "åstedet". Fredag den 3. oktober mødtes alle...

21. Oct 2014

Finland skaber variation i naturen ved skattefrihed

I Finland prøver lodsejerne på at øge biodiversiteten i skovlandskabet på flere måder. De afbrænder skoven, lader skoven ligge med dødt ved, og de forsøger at genskabe sumpe og moser i skovområder.

28. Aug 2014

Smart Natura i England

Smart Natura har besøgt Rivers Trust som arbejder med miljøtiltag sammen med landmændene i og udenfor Natura 2000 områder

01. Jul 2014

Invitation til indvielse af naturplejeplejeprojekter

Der blev klippet hegn og holdt gode taler i Egtved ådal.

17. Jun 2014

Hvem kan søge tilskud?

Naturplejeprojekter handler meget ofte om samarbejde mellem forskellige lodsejere og dyreholdere, men der opstår somme tider tvivl om hvordan ansvarsfordelingen er, bl.a. i forhold til tilskud, hvem...

27. May 2014

To hold lodsejere gav nye erfaringer til projektet

Projektets formål er at udvikle og udbrede metoder og værktøjer til, hvordan man - gennem samarbejde og aktiv inddragelse af lodsejere - kan sikre smidig og omkostningseffektiv drift og pleje af de...

01. Apr 2014

Om Smart Natura