Der var 157 tilmeldte personer, som kom for at høre om Smart Natura projektområdet i Egtved og Grejs på Plantekongres 2015 i Herning. På programmet var der Natura 2000 håndbogen, samarbejdsmodeller, projektfaser og projektledelse. Biolog og projektleder Mads Fjeldsø Christensen, fortalte om nogle af de udfordringer kommuner, lodsejere og rådgivere står overfor:

”Kommunerne står overfor en stor opgave med implementeringen af Natura 2000-handleplanerne. Inkluderer man alle opgaverne under vandplanerne, så er der tale om et historisk stort antal lodsejere, der skal involveres og motiveres, hvis målene skal nås. Med en bunden opgave, og uden penge og pligt til at involvere lodsejere, så er der tale om et dilemma af dimensioner.

Rammerne for arbejdet rummer ikke reelle muligheder for at tvinge lodsejeren til at indgå aftaler, og der er ikke afsat midler til, at kommunerne bruger tid på dialog med de berørte parter.

Spørgsmålet er, hvordan opgaven kan løses hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt på en sådan måde, at lodsejer bliver mødt i et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejdsklima, og natur og miljømål indfris omkostningseffektivt?

Det er det dilemma vi forsøger at løse med projekt Smart Natura – hvordan får vi implementeret alle disse handleplaner hensigtsmæssigt, så målene nås og lodsejer blive mødt i et respektfuldt og tillidsfuldt arbejdsklima?”Foto: Cammi Aalund Karlslund, SEGES


Smag på Landskabet
Landskonsulent Heidi Buur Holbech fortalte om projekt Smag på Landskabet, som er et spændende og nyskabende projekt, der har kørt i 2 år.

Projektets formål er at udvikle og styrke naturplejen i Danmark, så biodiversiteten på værdifulde naturarealer bliver bevaret og øget. Det skal ske ved at styrke alle led i værdikæden – fra pleje af naturarealer ved afgræsning til afsætning af kødet fra de græssende dyr for at sikre et godt incitament til, at landmænd får lyst til at udføre den store opgave, det er at sikre afgræsning af de mest værdifulde arealer, som samtidigt ofte også er de mest besværlige arealer at have dyrene på.