Hvordan sikrer vi bedst, at vores unikke naturområder drives og plejes på en måde, der både er smidig og omkostningseffektiv?

Det spørgsmål har SEGES afdeling for Miljø & Land arbejdet med de seneste tre år i regi af projektet Smart Natura, som er gennemført sammen med Vejle Kommune.

- Smart Natura handler om at finde måder at samarbejde på, så arbejdet med de såkaldte Natura 2000-områder, der udpeges som en del af EU's Naturbeskyttelsesdirektiv, kan se i respekt for og i samarbejde med de lokale lodsejere.

- Vi har i projektet blandt andet fokuseret på at skabe nye samarbejdsrelationer mellem lodsejere, deres rådgivere, som typisk kan være fra DLBR, og kommunerne, så der kan indgås frivillige aftaler om, hvordan arealerne skal passes. Det har vi gjort i nogle pilotområder i Vejle Kommune og erfaringerne her har været rigtigt positive, fortæller natur- og miljøkonsulent Cammi Aalund Karlslund.

Forleden præsenterede hun SMART Natura på Green Week i Bruxelles - sammen med projektdeltager Henriette Lang Sørensen fra Vejle Kommune. Green Week er en stor, årligt tilbagevendende, natur- og miljøkonference arrangeret af EU-kommissionen. Det skete som en del af de europæiske landboorganisationer COPA-COGECA’s stand. Og den danske model vakte stor interesse hos gæsterne fra andre EU-lande, der bakser med de samme problemstillinger omkring Natura 2000.

- Det at man går sammen myndigheder og rådgivning og inddrager lodsejeren som en aktiv og integreret del af processen var for mange, vi talte med, en helt ny tilgang til processen med at lave løsninger for Natura 2000-områderne. I de fleste andre lande bliver områderne typisk opkøbt af for eksempel fonde.

- Fordelene ved at få sat lodsejerenes lokalkendskab og kompetencer i spil i pasningen af arealerne var noget, som mange hæftede sig ved. Vi fik mange tilkendegivelser af, at vores model var noget, man ville forsøge at arbejde videre med og prøve at tilpasse til sine lokale forhold, fortæller Cammi Aalund Karlslund.
- Det er selvfølgeligt dejligt, hvis vores tilgang til Natura 2000 kan blive måden at gøre det på i Danmark, og endnu bedre hvis vi også kan komme til at danne skole for det øvrige EU. 

Læs mere om projektet på smart-natura.dk