Med tiden er AgriNord blevet skrappe til at finde projekter - gerne af den store slags - og fundraise.

- Naturplejeprojekter passer godt ind i vores forretning. Vi kender landmændene, er gode til at snakke med dem, og vi kender landbrugsordningerne rigtig godt. I huset har vi al den viden, der kan blive brug for i forbindelse med et naturprojekt og kan for eksempel hurtigt finde svar på, hvilken kvægrace som egner sig bedst, eller hvor meget græs der kan dyrkes i et område. fortæller projektkoordinator Michael Palsgaard Andersen.

Naturprojekterne skæpper måske ikke helt så godt i kassen som for eksempel planteavlsrådgivningen, men flere medarbejdere brænder for naturpleje og sætter stor pris på at have et naturprojekt på deres arbejdsseddel. Desuden kan naturprojekterne bruges til at udjævne arbejdsbelastningen hen over året.

Kommuner kunne være mere initiativrige
AgriNord har et godt samarbejde med en række kommuner. Michael lægger vægt på, at rådgivningsvirksomheden og kommunen mødes og laver en klar forventningsafstemning for samarbejdet i hvert enkelt projekt.

- De bedste projekter er dem, hvor kommunen møder os med tillid og giver os gode rammer for arbejder, siger han og peger på, at der er potentiale for flere naturprojekter.

- Jeg synes, nogle kommuner kunne tage mere initiativ til at få sat naturprojekter i gang. Der findes flere gode ordninger for landmændene, hvor kommunerne kunne betale os konsulenter for at hjælpe med at skrive ansøgningerne. I mange tilfælde vil vores arbejde kunne geare kommunernes investering, mener Michael.

Få landmændene med
Når vi skal have landmændene med i et projekt, skal vi have reelle gulerødder med i form af penge eller grej. Sweettalks duer ikke.

- Som landbrugsrådgivere vil vi aldrig forsøge at overtale en landmand til noget, som ikke er til gavn for ham. Men vi vil rigtigt gerne være med til at afklare, om et projekt giver mening for ham. Vores erfaring er også, at en landmand som starter med at sige nej, ofte ændrer holdning når han får mere viden om, hvad projektet indebærer. Ofte ser vi, at landmændene får så meget smag for naturprojekter, at de på eget initiativ sætter mere i gang, slutter Michael.