Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Faktaark om naturpleje

Som led i projekt Smag på Landskabet, er der udarbejdet nogle Faktaark med den hensigt, at de kan fungere som en slags ”starthjælpspakke”, der kan inspirere og hjælpe naturplejere, kommuner, konsulenter og andre med interesse og ansvar for naturpleje. 

Faktaarkene dækker et bredt spekter af emner, der blandt andet vedrører førstegangspleje, græsningsdyr, klargøring af arealer, tilskudsmuligheder, regler om læskur, økonomi og græsningsaftaler kontra forpagtning.

I SMART Natura projektet har vi desuden haft Danmarks Jægerforbund til at udarbejde faktaark om vildtvenlig afgræsning af naturarealer. Læs mere herom nedenfor.

 

Vildtvenlig afgræsning af naturarealer
Afgræsning af naturarealer kan også være vildtpleje.

Der kan foretages afgræsning, som tager hensyn til vildtet, hvor de lysåbne naturarealer plejes. Ved at tage hensyn til vildtet kan afgræsning være med til at forbedre vilkårene for det jagtbare vildt. Læs mere om anbefalingerne fra Dansk Jægerforbund i dette faktaark.

Søges der tilskud til de arealer, hvor man ønsker en vildtvenlig afgræsning, er det vigtigt at være opmærksom på betingelserne for tilskuddet, så man sikrer sig, at den vildtvenlige afgræsning er i overensstemmelse med forudsætningerne for at modtage tilskuddet. Under Faktaarkene findes der flere informationer om bl.a. tilskudsordninger.

Om Smart Natura