Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Aftaler og kontrakter

Lav altid en klar aftale og nedfæld aftalen i en kontrakt.

Det er vigtigt at lave klare og enkle aftaler, som alle kan forstå. Husk, at det enkle altid er svært og kan tage lang tid at komme frem til. Når der er flere der skal samarbejde, gælder det om at forebygge misforståelser.

Udarbejd derfor de samarbejdsaftaler og kontrakter der skal til, f.eks. forpagtningsaftaler og græsningsaftaler. Disse enkle midler søger for at de involverede får en god aftale med hinanden og at de samtidig kan komme ud af aftalen på en god måde. Det er god forebyggelse af konflikter og begge parter ved altid hvor de står.

Grundlæggende har den der har råderet over arealet også det juridiske ansvar for overholdelse af de aftaler der indgås på arealerne. Derudover bør enhver der indgår i et samarbejde huske, at samarbejdet forpligtiger. ”En aftale er en aftale” er ikke bare et mundheld, det er også en juridisk sandhed i den forstand, at selv en mundlig aftale imellem to parter er juridisk forpligtigende

Såvel mundtlige som skriftlige aftaler er gyldige og forpligtende. Men du kommer sjældent ret langt, hvis du kun har en mundtlig aftale at henvise til, for det er dig, der skal kunne bevise, hvad der blev aftalt. Og det kan du sædvanligvis ikke, hvis den anden part nægter at have indgået en aftale med dig. Derfor gør du klogt i at få enhver aftale nedfældet på papir, som dateres og underskrives af den anden part. Se kapitel 9 i Natura 2000-håndbogen.

Om Smart Natura